Łukasz Rdzanek - ZnanyLekarz.pl

Zabiegi z botoksem używanym do wygładzania zmarszczek mimicznych twarzy należą do najpopularniejszych zabiegów w medycynie estetycznej. A jednak słowo „botoks” budzi w nas wiele emocji i wiele obaw dotyczących bezpieczeństwa zabiegu.

Zacznijmy od tego, że każdy zabieg (nie tylko medyczny) ingerujący w nasze ciało niesie za sobą pewne ryzyko. Niezależnie od tego, czy trafiamy do szpitala z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, czy też do fryzjera na farbowanie włosów, musimy się liczyć z tym, że mogą wystąpić pewne komplikacje. Ryzyko jest nieodłączną częścią każdego zabiegu. Aby w świadomy sposób podjąć decyzję dotyczącą jakiejkolwiek procedury zabiegowej, każdorazowo zestawiamy ze sobą możliwe do uzyskania korzyści z istniejącym ryzykiem.

Nawet tak powszechny zabieg jak farbowanie włosów, może skutkować podrażnieniem skóry, reakcją alergiczną lub długofalowo – działać toksycznie na nasz organizm. Na drugim końcu jest oczywiście korzyść – ciekawszy kolor włosów, brak siwizny. Są osoby, które rezygnują z farbowania włosów z uwagi na ich toksyczne działanie farb, na przykład prezenterka telewizyjna Kinga Rusin. Większość osób pewnie jednak godzi się na ewentualne ryzyko, mając na uwadze korzyści, jakie uzyskuje.

Tak samo jest z botoksem. Zabieg z jego wykorzystaniem po jednej stronie ma korzyści, po drugiej ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Do nas (oraz do naszego lekarza medycyny estetycznej) należy decyzja, czy chcemy uzyskać możliwy z jego zastosowaniem efekt, czy też obawiamy się komplikacji na tyle, że wolimy sobie odpuścić. Przeanalizujmy różne aspekty, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję.

Korzyści z zastosowania botoksu są powszechnie znane – wygładzenie zmarszczek mimicznych. Toksyna botulinowa łączy się z płytką nerwowo-mięśniową i w ten sposób blokuje skurcz mięśnia. Działanie utrzymuje się około 12 tygodni, do czasu wytworzenia nowych połączeń nerwowo-mięśniowych. Twarz po wygładzeniu zmarszczek wygląda młodziej, bardziej energicznie, atrakcyjnie. Osoby korzystające z zabiegów podkreślają duży wpływ zabiegów z botoksem na lepsze samopoczucie, wyższą samoocenę oraz korzystniejszy wizerunek w oczach innych.

Zmarszczki wokół oczu, pojawiające się podczas uśmiechu to tzw. „kurze łapki”. Jeśli nam przeszkadzają, możemy je zredukować z użyciem botoksu.

Zmarszczki poziome czoła powstają na skutek ruchów mimicznych twarzy i u niektórych osób z wiekiem bardzo się pogłębiają, nadając twarzy poważny wyraz. Jeśli chcemy je zlikwidować, możemy poddać się zabiegowi ich wygładzenia z pomocą toksyny botulinowej.

Zmarszczki powstające na skutek mimiki twarzy pomiędzy brwiami to tzw. „lwie zmarszczki”. Nadają one twarzy groźny wyraz, dlatego wiele osób decyduje się na ich usunięcie poprzez zabieg z botoksem.

Co powinniśmy brać pod uwagę, aby oszacować ewentualne ryzyko?


Długoletnie doświadczenie na rynku

Toksyna botulinowa znalazła zastosowanie w medycynie w latach siedemdziesiątych XX wieku, a więc około 50 lat temu. Początkowo była stosowana w leczeniu zeza, a niewiele później również w medycynie estetycznej. Obecnie wykorzystywana jest nie tylko jako środek wygładzający zmarszczki, ale również w leczeniu wielu ciężkich chorób o podłożu neurologicznym 1. Wieloletnie zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie pozwala dość dokładnie określić jej profil bezpieczeństwa. Jest to ważne, bo im dłużej coś jest na rynku, tym więcej opisanych doświadczeń, czyli wiedzy. Wydaje się więc, że o botoksie wiemy dużo i raczej niewiele zdarzeń jest w stanie nas zaskoczyć.

Bezpieczne preparaty gwarancją bezpieczeństwa

Preparaty zawierające toksynę botulinową typu A są zarejestrowane jako produkt leczniczy, w taki sam sposób jak wszystkie leki, które znamy. Rejestracja preparatów botoksu jest skomplikowana i długotrwała – stosowne urzędy w Polsce i na świecie wydają zgodę na dopuszczenie do obrotu dopiero wówczas, gdy producent wykaże, że korzyści z zastosowania danego preparatu są wyższe niż ewentualne ryzyko, a dany produkt spełnia najsurowsze wymogi jakościowe (np. produkcja odbywa się w prawidłowych warunkach, ilość danej substancji jest prawidłowa i powtarzalna, opakowanie jest właściwe). Sprzedaż preparatów botoksu jest kontrolowana – mogą go kupić tylko lekarze, a zakup poświadczony jest pieczątką lekarza i prawem wykonywania zawodu. Dzięki takim procedurom, preparaty toksyny botulinowej są możliwie najbardziej bezpieczne dla pacjentów.

Tak samo jest z botoksem. Zabieg z jego wykorzystaniem po jednej stronie ma korzyści, po drugiej ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Do nas (oraz do naszego lekarza medycyny estetycznej) należy decyzja, czy chcemy uzyskać możliwy z jego zastosowaniem efekt, czy też obawiamy się komplikacji na tyle, że wolimy sobie odpuścić. Przeanalizujmy różne aspekty, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję.

Preparaty toksyny botulinowej są stosowane w medycynie estetycznej od kilkudziesięciu lat i dzięki temu bardzo dobrze poznane. Sposób ich produkcji oraz dystrybucji jest ściśle kontrolowany, co wpływa na bezpieczeństwo zabiegu.

Możliwe skutki uboczne botoksu – czego można się spodziewać?


Profil bezpieczeństwa preparatów zawierających toksynę botulinową typu A jest bardzo dobrze znany i opisany. Informacje na ten temat można znaleźć chociażby w ulotce dołączonej do opakowania botuliny.

Skutki uboczne botoksu stosowanego do wygładzania zmarszczek w zewnętrznych kącikach oczu – tzw. kurzych łapek 2 opisane przez producenta zazwyczaj mają charakter łagodny lub umiarkowany, pojawiają się w okolicy podania i trwają kilka dni.

Często, czyli częściej niż u 1 pacjenta na 100, a rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 osób stosujących botulinę do redukcji „kurzych łapek” obserwowano obrzęk powieki, krwawienie lub krwiak w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często, czyli częściej niż u 1 pacjenta na 1000, a rzadziej niż u 1 pacjenta na 100 osób stosujących botoks do redukcji kurzych łapek obserwowano ból lub uczucie mrowienia i drętwienia w miejscu wstrzyknięcia.

Skutki uboczne botoksu stosowanego do redukcji zmarszczek gładzizny czoła 3 opisane przez producenta zazwyczaj mają charakter łagodny lub umiarkowany, pojawiają się w okolicy podania i trwają kilka dni.

Często występujące, czyli rzadziej niż u 1 pacjenta na 100, a częściej niż u 1 pacjenta na 10 skutki uboczne botoksu stosowanego w celu rozluźnienia zmarszczek na czole to: krwiak w miejscu wstrzyknięcia, rumień w okolicy podania, ból twarzy, ból głowy, opadanie powiek.

Niezbyt często, czyli rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000, a częściej niż u 1 pacjenta na 100, po podaniu botoksu w celu redukcji zmarszczek poziomych czoła obserwowano: krwawienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia, zakażenie, lęk, uczucie mrowienia lub drętwienia i zawroty głowy, zapalenie powiek, ból oka, zaburzenia widzenia, nudności, suchość w jamie ustnej, napięcie skóry, obrzęk (twarzy, powiek, wokół oczodołu), reakcja nadwrażliwości na światło, świąd, suchość skóry, drżenie mięśni, gorączka, zespół grypowy, uczucie zmęczenia lub osłabienia.

Toksyna botulinowa typu A, oprócz medycyny estetycznej, ma wiele zastosowań u pacjentów z ciężkimi chorobami, na przykład stany przykurczowe twarzy i ciała po udarze, dziecięce porażenie mózgowe, objawy nietrzymania moczu, przewlekłe migreny.

W przypadku leczenia ciężkich przypadków, z często występującymi chorobami współistniejącymi, ryzyko występowania skutków ubocznych jest zawsze wyższe. Stan pacjentów jest gorszy, lek podaje się w większych dawkach, w trudniej dostępne miejsca (np. do mięśni pęcherza moczowego). Według zapisów producenta preparatu BOTOX, po podaniu toksyny botulinowej typu A obserwowano działania niepożądane związane z rozprzestrzenianiem się toksyny w miejsca odległe od miejsca podania. Niekiedy powodowały one śmierć pacjenta, w niektórych przypadkach związaną z utrudnieniem połykania, zapaleniem płuc i (lub) znacznym osłabieniem 4.

Działania niepożądane mogą wystąpić nawet wówczas, gdy preparat wcześniej był podawany i dobrze tolerowany przez pacjenta, dlatego zawsze należy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas zabiegu i stosowaniu się do zaleceń lekarza po zabiegu.

Właściwa dawka kluczem do sukcesu


Zabiegi z botoksem należy rozpoczynać od najmniejszych dawek zalecanych przez producenta. Ważne jest, aby zachować właściwy odstęp czasu pomiędzy zabiegami – około pół roku. Stosowanie zbyt dużych dawek i zbyt częste zabiegi z wykorzystaniem botoksu mogą powodować nadmierne osłabienie mięśni. W takim przypadku twarz będzie wyglądać jak woskowa maska. Zbyt częste stosowanie botoksu (częściej niż 4 razy w roku) podnosi ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Powiedz lekarzowi na co chorujesz


Każdy zabieg medycyny estetycznej poprzedzony jest konsultacją lekarską, podczas której omawiany jest aktualny stan zdrowia pacjenta. Są takie momenty w życiu i takie choroby, podczas których zalecana jest szczególna ostrożność lub rezygnacja z zabiegu z toksyną botulinową. Zaliczamy tutaj ciążę i okres karmienia piersią, nadwrażliwość lub reakcje alergiczne na toksynę botulinową typu A w przeszłości, infekcję w proponowanych miejscach wstrzyknięć oraz choroby związane z przekaźnictwem nerwowo-mięśniowym, np. miastenia rzekomoporaźna, zespół Lamberta-Eatona, stwardnienie boczne zanikowe 5.

Konsultacja lekarska przed zabiegiem medycyny estetycznej to nieodłączna część każdego zabiegu, która powinna zakończyć się świadomą zgodą pacjenta na zabieg.

Wybierz dobrego lekarza


W przypadku każdego zabiegu z zakresu medycyny estetycznej wybór właściwego specjalisty bezpośrednio przekłada się na uzyskany efekt. Lekarz, który ma duże doświadczenie w zabiegach medycyny estetycznej oraz dobrze zna anatomię z dużym prawdopodobieństwem uzyska najlepszy efekt i zapewni wysokie bezpieczeństwo zabiegu. Pytajmy lekarzy od ilu lat robią zabiegi, jakich preparatów używają. Pamiętajmy o tym, że toksynę botulinową może podawać tylko lekarz. Wynika to z zapisów rejestracyjnych preparatu botoksu.

Podsumowanie – przewaga korzyści nad ryzykiem?


Botoks do wygładzania zmarszczek jest stosowany od kilkudziesięciu lat. Wieloletnie doświadczenia przekładają się na dużą wiedzę o tym preparacie. Botoks charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa, możliwe skutki uboczne są głównie miejscowe i przemijające po kilku dniach. Niektóre stany zdrowotne powodują, że należy zachować ostrożność podczas zabiegów z botoksem, jednakże zabieg z powodzeniem można stosować u zdecydowanej większości pacjentów. Wygładzenie zmarszczek botoksem korzystnie wpływa na samoocenę i kształtowanie wizerunku, prawdopodobnie dlatego jest najpopularniejszym zabiegiem medycyny estetycznej. Aby efekt zabiegu spełnił nasze oczekiwania warto wybrać doświadczonego lekarza medycyny estetycznej, który właściwie przeprowadzi cały zabieg i stosować się do zaleceń po zabiegu.

Zapraszamy na zabiegi z wykorzystaniem botoksu do doktora Łukasza Rdzanka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zabiegach medycyny estetycznej, potrafi uzyskać każdy możliwy efekt zabiegu, a ceny zabiegów są atrakcyjne.

Źródło:

  1. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_kie%C5%82basiany, 15.11.2018 r.
  2. Charakterystyka Produktu Leczniczego BOTOX
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego BOTOX
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego BOTOX
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego BOTOX